සිල්ලර වෙළඳාමට ස්මාර්ට් විසඳුමක්

Justpay සමඟ ඔබේ ස්මාර්ට් උපාංගයේ ක්ලික් කිරීම් කිහිපයක් තුළින් සිල්ලර ගෙවීම් සිදුකරන්න. දැන් ඔබට ඔබේ ඉතුරුම් ගිණුමෙන් හෝ ජංගම ගිණුමෙන් මුදල් මාරු කර එම මුදල් සෘජුවම ඔබේ වෙළෙන්දාගේ ගිණුමට යැවිය හැකිය.

Justpay භාවිතා කිරීමෙන් ඔබට ලැබෙන දේ
ඉක්මන් හා වේගවත් ගෙවීම්
ක්‍ෂණික සහ ලියකිවිලි රහිත සේවාව
ඉතා අඩු ගාස්තු යෝජනා ක්‍රම

පහසු සහ ආරක්‍ෂිත මුදල් හුවමාරුවීම්
WJustpay සමඟ ඔබට ඔබේ ඉතුරුම් හෝ ජංගම ගිණුමෙන් ආරක්ෂිතව මුදල් මාරු කළ හැකි අතර එය සෘජුවම වෙළඳ ගිණුම් වෙත තැන්පත් කළ හැකිය – එය වේගවත්, සරල සහ බාධාවකින් තොරවම ක්‍රියාවලිවකි.

මුදල් භාවිතයේ සිට ඉලෙක්ට්‍රොනික භාවිතය දක්වා
මුදල් හෑරීම හෝ කාඩ්පත් ගනුදෙනු කිරීම ගැන ඔබ තවදුරටත් කරදර විය යුතු නැත, බොත්තම් කිහිපයක් ඔබා ඔබගේ සියලු ගෙවීම් සම්පූර්ණ කරන්න

අඩු ගාස්තු යෝජනා ක්‍රම භුක්ති විඳින්න
Justpay සමඟින්, ඔබේ සියලු සිල්ලර ගෙවීම් සඳහා ඇදහිය නොහැකි තරම් අඩු ගාස්තු යෝජනා ක්‍රම භුක්ති විඳිමේ හැකියාව

නිතර අසන ප්‍රශ්න

‘කාඩ් සහ ගෙවීම් විකල්ප’ >> ‘බැංකු ගිණුම්’ >> ‘ඉතිරි කිරීමේ ගිණුම් සම්බන්ධ කරන්න’ වෙත පිළිවෙලින් යන්න.

ඔව්

නොහැක, එය ඔබේම ගිණුමක් විය යුතුය.

එක් ගනුදෙනුවක අවම සීමාව රුපියල් 1/- ක් වන අතර එක් ගනුදෙනුවක උපරිම මුදල් සීමාව රුපියල් 50,000 කි.

අප හා සම්බන්ධ වන්න

By giving your confirmation you explicitly give consent for us to store and use this information to service your requests. If you do not consent we will not store any personal information and will only send an email with the relevant details in order to service your requests.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
* Required Fields
We are passionate about helping our customers for we are delighted to get acquainted!

සබැඳි නිෂ්පාදන/ ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන

We would like
to hear from you
Genie යෙදවුම ලබා ගන්න genie

Genie යෙදවුම අදම ලබාගෙන ඔබේ මූල්‍ය අනාගතය පාලනය කර ගන්න.