ඩයලොග් ෆයිනෑන්ස් හි අලුත්ම පුවත් මෙන්න

ඩයලොග් ෆයිනෑන්ස් සම්බන්ධ යාවත්කාලීන නවතම පුවත් මෙතැනින් ලබා ගන්න. නවෝත්පාදන වල සිට ලංකාවේ හොඳම බලපත්‍රලත් මුල්‍ය සමාගම් වලින් එකක අභ්‍යන්තර ක්‍රියාකාරිත්වය පිළිබඳව වඩාත් ගැඹුරෙන් දැනගන්න. අපගේ ප්‍රවෘත්ති ලිපි තුළින් අපේ ආයතනයේ සහ මූල්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ නව වර්ධනයන් පිළිබඳ මනා අවබෝධයක් ලබාගෙන ඔබේ දැනුම පුළුල් කර ගන්න!

Oct 15, 2021

Covid-19 බලපෑමට ලක් වූ ව්‍යාපාර සහ පුද්ගලයන් සඳහා CBSL විසින් නිකුත් කරන ලද සහන

වැඩිදුර කියවන්න
Sep 10, 2021

අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ගැටළු

වැඩිදුර කියවන්න
Aug 13, 2021

විශේෂ මහසභා රැස්වීම්

වැඩිදුර කියවන්න
Jun 18, 2021

40 වැනි වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීම

වැඩිදුර කියවන්න
Feb 08, 2021

ඩයලොග් ෆයිනෑන්ස් හි නව ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී ලෙස නසීම් පත්කරන ලදි.

වැඩිදුර කියවන්න
Jun 10, 2020

සහයෝගය මත මෙහෙයවනු ලබන ශ්‍රී ලාංකික බැංකු නොවන මූල්‍ය ආයතන දෙකක ශ්‍රේණිගත කිරීම් සඳහා Fitch පියවර ගනී

වැඩිදුර කියවන්න
May 27, 2020

ඩයලොග් ෆිනෑන්ස් සභාපතිවරයා ලෙස රේණුකා පත්කෙරේ

වැඩිදුර කියවන්න
Sep 30, 2019

ඩයලොග් ෆයිනෑන්ස් හි ‘AA (lka)’ ශ්‍රේණිගත කිරීම Fitch ශ්‍රේණිගත කිරීම් ආයතනය විසින් තහවුරු කරයි

වැඩිදුර කියවන්න
Jan 10, 2019

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩයලොග් ෆයිනෑන්ස් හි අයිතිවාසිකම් නිකුතුව රුපියල් මිලියන 764 ක් රැස් කිරීමට යයි

වැඩිදුර කියවන්න
We would like
to hear from you
Genie යෙදවුම ලබා ගන්න genie

Genie යෙදවුම අදම ලබාගෙන ඔබේ මූල්‍ය අනාගතය පාලනය කර ගන්න.