ඔබ ඔබේ ව්‍යාපාරය කරගෙන යන්න, අයවීම් අපි කළමනාකරණය කරන්නෙමු

ඩයලොග් ෆයිනෑන්ස් සාධ්‍යකරණය සේවාවන් සමඟ එක්ව ගෙවීමට ඇති ණය ඉන්වොයිස් සහ මිලදී ගැනීමේ ඇණවුම් සඳහා ඔබ බැඳ ඇති ඕනෑම මුදලක් ගෙවා දමන්න. ඔබට ගෙවීම් ලැබෙන්නේ කවදාදැයි කරදර වීමෙන් නිදහස් වන්න. පූර්ණ නිදහසක් භුක්ති විඳිමින් ඔබේ ව්‍යාපාරය වර්ධනය කර ගැනීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්න.

ඩයලොග් ෆයිනෑන්ස් සාධ්‍යකරණයෙන් ඔබට ලැබෙන්නේ මොනවාද?
නම්‍යශීලී බව සහ ලාභදායී බව
දිවයින පුරා විසිරුනු සේවාව
ආකර්ශණීය පොලී අනුපාත
පුද්ගලීකරණය කළ සේවාව

ඔබේ ගෙවීම් කලින්ම ලබා ගන්න
ඔබේ ණයගැතියාගේ ඉන්වොයිසියෙහි වලංගුභාවය තහවුරු කළ පසු එහි වටිනාකම මත පදනම්ව අපි පෙර ගෙවීම් සිදු කරන්නෙමු. ණය ගැතියා සම්පූර්ණ ගෙවීමක් කළ විට සාධ්‍යකරණ ගාස්තුව අඩු කර ඉතිරි මුදල ඔබට ආපසු ගෙවනු ඇත.

වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශනයන් ලබා ගන්න
අපගේ සුදුසුකම් ලත් වෘත්තිකයින් කණ්ඩායම ඔබට සෑම පියවරකදීම නිවැරදි මඟ පෙන්වනු ඇත. ඔබේ යහපත වඩාත් වැදගත් වන අතර අයහපත් ණය ගැතියන්ගෙන් ඔබේ ආයතනය ආරක්ෂා කර ගැනීමට අපි කටයුතු කරන්නෙමු.

පුද්ගලීකරණය කළ විසඳුම්
අපි සෑම සිද්ධියක්ම තනි කුසලතාවයන් මත සලකා බලා නම්‍යශීලී පොලී අනුපාත යටතේ ඔබට ගැලපෙන පරිදි සකස් කළ සාධ්‍යකරණ සේවා සපයන්නෙමු. මෙමගින් ඩයලොග් ෆයිනෑන්ස් සමාගම ලංකාවේ හොඳම සාධ්‍යකරණ සේවා සපයන්නෙකු බවට පත් කෙරෙනු ඇත.

ඩයලොග් ෆයිනෑන්ස් සාධ්‍යකරණය ක්‍රියාත්මක වන්නේ කෙසේද?
ඔබේ ව්‍යාපාරය සාධ්‍යකරණ සේවා සඳහා සුදුසුකම් ලබන්නේද යන්න ආරම්භයේදීම ඩයලොග් ෆයිනෑන්ස් විසින් තීරණය කරනු ඇත. ඔබේ ආයතනයේ සුදුසුකම් තහවුරු කර ගැනීම සඳහා අදම 011 4 317 317 (කොළඹ) හෝ 081 7 596 601 (මහනුවර) ඔස්සේ අප හා සම්බන්ධ වන්න.y

Genie යෙදුම බාගත කරගන්න

අප හා සම්බන්ධ වන්න

By giving your confirmation you explicitly give consent for us to store and use this information to service your requests. If you do not consent we will not store any personal information and will only send an email with the relevant details in order to service your requests.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
* Required Fields
We are passionate about helping our customers for we are delighted to get acquainted!

සබැඳි නිෂ්පාදන/ ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන

We would like
to hear from you
Genie යෙදවුම ලබා ගන්න genie

Genie යෙදවුම අදම ලබාගෙන ඔබේ මූල්‍ය අනාගතය පාලනය කර ගන්න.