சில்லறை கொடுப்பனவுகளுக்கான ஸ்மார்ட் அணுகுமுறை

துரளவீயல மூலம் உங்கள் ஸ்மார்ட் சாதனத்தில் சில கிளிக்களை செய்து பணம் செலுத்துங்கள். இப்போது உங்களது சேமிப்பு அல்லது நடைமுறை கணக்கிலிருந்து நிதியை மாற்றலாம் என்பதுடன் உங்கள் வியாபாரிக்கு நேரடியாக பணத்தை அனுப்பலாம்.

நீங்கள் JUSTPAY பயன்படுத்துவதால் பெறும் அனுகூலங்கள்
விரைவான மற்றும் துரித கொடுப்பனவுகள்
உடனடி மற்றும் கடதாசியற்றது
மிகக் குறைந்த கட்டணத் திட்டங்கள்

எளிதான மற்றும் பாதுகாப்பான பணப் பரிமாற்றங்கள்
JUSTPAY ஊடாக உங்கள் சேமிப்பு அல்லது நடைமுறை கணக்கிலிருந்து பாதுகாப்பாகப் பணத்தை மாற்றலாம் என்ப்துடன் அது நேரடியாக வியாபாரியின் கணக்கில் வைப்பு செய்யப்படும். அது வேகமானது, எளியது மற்றும் தடைகளற்ற செயற்பாடாகும்.

பணத்திலிருந்து மின்னணு வரை
இனி கடினமான பணத்தை எடுப்பதற்கோ அல்லது கார்ட் கொடுக்கல் வாங்கல்களுக்கு நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை. ஒரு சில பொத்தான்களை மட்டும் அழுத்தி உங்கள் அனைத்து கொடுப்பனவுகளையும் செய்து முடிக்கலாம்.

குறைந்த கட்டணத் திட்டங்களை அனுபவிக்கவும்
JUSTPAY ஊடாக உங்கள் அனைத்து சில்லறை கட்டணங்களுக்கும் நம்பமுடியாத குறைந்த கட்டணத் திட்டங்களையும் நீங்கள் அனுபவிக்க முடியும்

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

'அட்டை மற்றும் கட்டண விருப்பங்கள்'>> 'வங்கி கணக்குகள்' >> சேமிப்புக் கணக்குகள்' இணையுங்கள் என்பதில் பிரவேசியுங்கள்.

அட்டை மற்றும் கட்டண விருப்பங்கள்'>> 'வங்கி கணக்குகள்' >> சேமிப்புக் கணக்குகள்' இணையுங்கள் என்பதில் பிரவேசியுங்கள்.

ஆம்

ஒரு பரிவர்த்தனைக்கான குறைந்தபட்ச தொகை ரூ .1/- மற்றும் ஒரு பரிவர்த்தனைக்கான அதிகபட்ச தொகை ரூ .50>000/- ஆகும்.

இல்லை. அது உங்கள் சொந்த கணக்காக இருக்க வேண்டும்.

எங்களுடன் தொடர்பு கொள்ளுங்கள்

By giving your confirmation you explicitly give consent for us to store and use this information to service your requests. If you do not consent we will not store any personal information and will only send an email with the relevant details in order to service your requests.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
* Required Fields
We are passionate about helping our customers for we are delighted to get acquainted!

Related Products

We would like
to hear from you
genie செயலியை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் genie

genie செயலியை இன்றே பெற்றுக்கொண்டு உங்கள் நிதி சார்ந்த எதிர்காலத்தை கட்டுப்படுத்துங்கள்