டயலொக் பினான்ஸிலுள்ள புதியவற்றை அறிந்துகொள்ள

டயலொக் பினான்ஸ் தொடர்பான சமீபத்திய செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்துகொள்ளுங்கள். புத்தாகம் கொண்ட இலங்கையின் சிறந்த உரிமம் பெற்ற நிதி நிறுவனங்களில் ஒன்றின் உள் செயல்பாடுகள் பற்றி நன்றாக ஆழமாக அறிந்துகொள்ளுங்கள். எமது செய்தி ஆவணங்கள் ஊடாக நிறுவனத்தின் மற்று; நிதித்துறையின் புதிய முன்னேற்றங்கள் தொடடர்பாக உங்கள் அறிவை விரிவுபடுத்துங்கள்.

Oct 15, 2021

Concessions Issued by CBSL for Covid-19 Affected Businesses and Individuals

மேலும் வாசிக்க
Sep 10, 2021

Rights Issue – 2021

மேலும் வாசிக்க
Aug 13, 2021

சாதாரண பொதுக்கூட்டம்

மேலும் வாசிக்க
Jun 18, 2021

40th Annual General Meeting

மேலும் வாசிக்க
Feb 08, 2021

டயலொக் பினான்ஸின் புதிய பிரதம நிறைவேற்று அதிகாரியாக நசீம் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்

மேலும் வாசிக்க
Jun 10, 2020

ஒத்துழைப்பின் கீழ் செயற்படுத்தப்படும் இலங்கையின் வங்கி அல்லாத இரண்டு நிதி நிறுவனங்களின் ஃபிட்ச் மதிப்பீடு எடுத்துள்ளது.

மேலும் வாசிக்க
May 27, 2020

Renuka appointed Chairperson of Dialog Finance

மேலும் வாசிக்க
Sep 30, 2019

டயலொக் பினான்ஸின் ‘AA(lka)’ தரப்படுத்தலை Fitch தரப்படுத்தல் நிறுவனம் உறுதிப்படுத்துகிறது

மேலும் வாசிக்க
Jan 10, 2019

இலங்கையில் டயலொக் பினான்ஸ் உரிமைகள் விநியோகித்தல் ரூ .764 மில்லியன் திரட்ட எதிர்பார்ப்பு

மேலும் வாசிக்க
We would like
to hear from you
genie செயலியை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் genie

genie செயலியை இன்றே பெற்றுக்கொண்டு உங்கள் நிதி சார்ந்த எதிர்காலத்தை கட்டுப்படுத்துங்கள்